חיפוש מנחים

מוזמנים לחפש מנחים לתארים מתקדמים ו/או לעבודת פרויקט במרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (איכילוב)